ETTEVALMISTUS JUUKSURI 4. TASEME KUTSEEKSAMIKS

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinud osalejal on teadmised, oskused ja pädevused juuksuri 4. taseme kutsekvalifikatsioonieksami sooritamiseks.

Koolituse läbinud osaleja:
1. loob klienditeeninduseks positiivse keskkonna, selgitab välja kliendi soovid ja selgitab võimalikke teenusega kaasnevaid ohutegureid, nõustab klienti koduses juuksehoolduses ning lõpetab kliendisituatsiooni positiivselt uue aja broneerimisega;
2. valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks, peseb ja hooldab juukseid ning peanahka, hooldab juukseid lähtuvalt juuste ja peanaha seisundist ning teenuse iseloomust;
3. koostab ja kombineerib naiste- ja meeste juukselõikuse skeeme lähtudes juukselõikuse neljast põhivormist;
4. konstrueerib eest- ja külgvaates lõikusjoonise peakujudele paberil, märkides ära kontuurjooned, jaotusjooned, juuksesalgu tõstenurgad, lõikusjooned ja lõikuse kujundliku joone ning lõikab juuksed vastavalt esitatud lõikusjoonisele;
5. teeb föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutab erinevaid töö- ja viimistlusvahendeid soengupõhja tõstmiseks kohevuse ja püsivuse eesmärgil ning töötleb juukseotsi;
6. koostab töökava ohutuks juuste värvimiseks lähtudes lõpptulemusest, juuste seisukorrast ja eelnevatest töötlustest;
7. valib töö teostamiseks õiged materjalid ja vahendid ning valmistab
värvisegu/värvisegud ja kannab värvisegu juustele;
8. lõpetab värvimise protsessi emulgeerimise, pesemise ja neutraliseerimisega vastavalt teostatud värvitöötlusele;
9. teab juuksestruktuuri püsimuutmiseks kasutatavaid erinevaid tooteid ja neis sisalduvate ainete toimimispõhimõtteid ning mõistab juuksestruktuuri püsimuutmisel keemilise reaktsiooni käigus juuksekarvas toimuvaid protsesse;
10. klienditeenindamisel järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid ning tööohutus- ja hügieeninõudeid.