MS Office töövahendite oskuslik kasutamine 32 ak/h aastaringselt

Educus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

HIND: 1600

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

18, 19, 25, 26.02

10, 11, 17, 18.03

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00 VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL

15, 16, 22, 23.02

4, 5, 11, 12.03

RAKVERES LAI 7 

02.2021 ja 03.2021 kokkuleppel

SOBIB NII ALGAJATELE KUI EDASIJÕUDNUTELE.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 32 ak/h

Tekstitöötlus MS Word 10 ak/h

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Word: tööaken, põhimõisted, töövõtted, menüüd, ribad, vahekaardid, käsud. Dokumendi koostamine, märgi- ja lõiguvorming; teksti redigeerimine, automaattekst, otsimine ja asendamine. Pildi, graafika, diagrammi, kujundi, lingi lisamine ja vormindamine. Tabeli koostamine ja vormindamine. Mahuka dokumendi korrastamine: päise-jaluse lisamine, leheküljenumbrid, all- ja järelmärkused. Dokumendi printimine. Sisukorra moodustamine, aadresside, siltide, kirjade hulgipostitus.

Tabeltöötlus MS Excel 14 ak/h

MS Excel: Tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine ja tabeli vorming. Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides. Arve, kalkulatsiooni koostamine, tööaja arvestus. Aja- ja tekstifunktsioonide kasutamise võimalusi. Diagrammide koostamine. Tabeli korrastamine ja printimine.

Esitluse loomine  MS PowerPoint 8 ak/h

Slaidide koostamine, kujundamine, animatsioon ja esitlus. Slaidide printimine.

Õpiväljundid:

Tekstitöötlus MSWord

  • Õpilane teab ja oskab kasutada MS Wordi. Koostab dokumente, kasutab märgi- ja lõiguvormingut ja redigeerib teksti. Lisab ja vormindab pildi, graafika ja diagrammi. Koostab ja vormindab tabeli.

Tabeltöötlus MS Excel

  • Sisestab andmed ja vormindab tabeli, koostab diagramme. Kasutab valemeid ja funktsioone erinevates dokumentides.
  • Rakendab MS PowerPointi esitluse loomisel. Koostab ja kujundab slaidid. Rakendab animatsioone ja esitleb slaide.
  • Prindib dokumente.

Hindamiskriteeriumid: Praktilised ülesanded on sooritatud järgides juhendites esitatud nõudeid.

Õppemeetodid: loeng ja praktikum.

Õppematerjalide loend: konspektid.

Koolitaja andmed: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.