Educus Koolituskeskus

 

Educus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner                    

Privaatsustingimused

Täiskasvanute koolituste läbiviimise kord

Kvaliteedi tagamise alused

KÕIKIDELE KOOLITUSTELE TULEB VÄHEMALT 10 TÖÖPÄEVA ETTEREGISTREERIDA. KOOLITUSED TOIMUVAD GRUPI TÄITUMISEL.

https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-alustamise-toetus

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/ettevotlusega-alustamine/evat-taotlemine

https://www.eas.ee/teenused/?eas=821

Educus Koolituskeskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi.

Educus Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.

ÕPPEKAVAD VASTAVALT TELLIJA SOOVIDELE.

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegidevahelisi rahvusvahelisi suhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Edecus OÜ on esitanud 15.03.2024 täiskasvanuhariduse majandustegevuse teate nr.254603. Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.