Finantsprognooside koostamine ja finantsanalüüs Excelis

Hind: 2500

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVI KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

KOOLITUS TOIMUB IGA KUU JOOKSUL GRUPI TÄITUMISEL

29.07-16.08

1.08-31.08

7.08-31.08

12.08-31.08

2.09-27.09

12.09-30.09

1.10- 31.10

Õppekava kogumaht: 26 ak/h auditoorne praktiline töö

Iseseisvat tööd ei ole.

Õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus. 

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud oskused finantsprognooside koostamiseks ja finantsanalüüsimiseks Excelis.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust oskustest finantsprognooside koostamisel ja finantsanalüüsimisel. 

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvutikasutamise oskus, kuna finantsprognoosid ja finantsanalüüs koostatakse arvutis. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 9 ak-tunnine õppepäev toimub 3 korda nädalas järjest.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • koostab ja analüüsib oma ettevõtte finantsprognoose Excelis

Õppe sisu:

 Äriplaani müügiprognooside koostamine

 Äriplaani rahavoogude prognoos

 Äriplaani kasumiaruanne ning bilansi prognoos

 Finantsanalüüsi koostamine

Õppemeetodid: Näitlikustatud loengud ning praktilised tööd Excelis.

Õppematerjalide loend:

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Osavõtt 70% auditoorsetest tundidest ja finantsprognooside koostamine ning finantsanalüüsimine Excelis.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud finantsprognooside ja finantsanalüüsi põhjal. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht.