Kontakt

Educus Koolituskeskus

EDUKAT ELUKESTVAT ÕPET!

Kõik õigused kaitstud.

Reklaami saatmine järgnevale e-posti aadressidele on seadusevastane

VÕS § 60.

info@educus.ee

Rando Talimaa
Tel: +372 55 40 677
Reg nr: 14744951

EDUCUS OÜ

Pargi 20-2, Kadrina,

Kadrina vald, Lääne-Virumaa 45201

LHV EE377700771003886385

MÜÜGIL KINKEKAARDID!

Õppekorralduse ja kvaliteedi alused:

Vastuvõtu miinimumnõue vähemalt põhi- või keskharidus.

Õppetöö meeldivas ja õppijale sobivas õpikeskkonnas vastavalt koolitusvajadusele. Tegevuse kvaliteedi alused on kompetentsed koolitajad, mahusisukad õppematerjalid, õppija ja õpetaja-vaheline meeldiv koostöö, õpimotivatsioon ning koolitajate omandatud haridus. Tagasiside kogutakse õpilastelt elektrooniliselt kursuse lõpus.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine.

Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse algust. Koolitusest loobumisel vähem kui 7 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata. Koolituse asukohta on koolitajal õigus kokkuleppel õpilastega muuta. Vaidluste lahendamine toimub koolituslepingu sõlminud osapoolte vahel.

Pikemate kursuste korral on võimalik maksta maksegraafiku alusel. Maksegraafiku korral tuleb viimane makse tasuda enne kursuse lõppu. Hiljemalt 5 päeva enne kursuse algust saadetakse osalejale meili teel korralduslik info.

Koolitustele registreerunutele saadame kutsed, millel on täpne toimumisaeg ja koht. Registreerimine: kuni 1 nädal enne kursuse algust.