Konsultatsioon/Nõustamine

E-konsultatsioon või konsultatsioon 1 päev 8 ak/h raamatupidaja tase 5 kutseeksami ettevalmistamine. Konsultatsiooni käigus saadetakse kutseeksami edukaks sooritamiseks kordamisülesanded finantsarvestuse ning juhtimisarvestuse valdkonnas. Konsultatsiooni käigus kontrollitakse lahendatud ülesanded ning saadetakse õiged vastused ülesannetele. Konsultatsioon sisaldab raamatupidaja tase 5 kordamisülesandeid.

Näidisülesanded saadetakse vaid arve õigeaegsel tasumisel.

Hind 1000 + km 

Päevakava 8 ak/h

Finantsarvestuse näidisülesannete lahendamine

Kuluarvestuse näidisülesannete lahendamine

Finantsanalüüsi näidisülesannete lahendamine

Maksuarvestuse näidisülesannete lahendamine

Registreerumine e-posti aadressil: info@educus.ee

Osalemisest loobumisel teatada kirjalikult e-posti aadressil: info@educus.ee

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

E-konsultatsioon või konsultatsioon 2 päeva 16 ak/h raamatupidaja tase 6 kutseeksami ettevalmistamine. Konsultatsiooni käigus saadetakse kutseeksami edukaks sooritamiseks kordamisülesanded finantsarvestuse, kuluarvestuse ja finantsanalüüsi valdkonnas. Konsultatsiooni käigus kontrollitakse lahendatud ülesanded ning saadetakse õiged vastused ülesannetele. Konsultatsioon sisaldab raamatupidaja tase 6 kordamisülesandeid.

Hind 2000 + km 2 päeva

Päevakava 8 ak/h:

Esimene päev

Finants- ja maksuarvestuse näidisülesannete lahendamine

Kuluarvestuse näidisülesannete lahendamine

Teine päev

Kuluarvestuse näidisülesannete lahendamine

Finantsanalüüs edasijõudnutele näidisülesannete lahendamine

Investeeringute planeerimise ja eelarvestamise näidisülesannete lahendamine

Raamatupidaja tase 5 ja 6 kordamisülesanded on erinevad.

KONSULTATSIOONID ETTETELLIMISEL

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7

Finants- ja õigusnõustamine, maksukonsultatsioon, võlanõustamine, töökeskkond- ja ohutus. Projektide koostamine, rahastamine ja juhtimine. Juriidiline ja finantsteenuste nõustamine. Finantsnõustamine, aruannete analüüs, rahavoogude küsimused. Personalijuhtimisalane nõustamine, dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamine ning  nõustamine ettevõtluse korraldamise küsimustes.

60 minutit 100 + km.

Tihtipeale võib olla oma kulude ja tulude üle vaatamine keeruline tegevus. Meie võime aidata Teie kulusid optimeerida ja aidata leida uusi võimalusi tulude suurendamiseks.

Nõustaja: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

info@educus.ee
Tel: +372 55 40 677