Pidulikud soengud

HIND: 2500

Võimalik tellida aastaringselt kokkuleppel sobivas kohas või Zoomis

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44

Aastaringselt kokkuleppel

Kursusel vajaminevad õppevahendid on hinna sees.

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet.

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  24 ak/h, millest auditoorse töö maht 4 ja praktilise töö maht 20. Õppepäev on 8 ak/h.

Iseseisvat tööd ei ole.

Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppeaja kestus: toimub 3 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 1-2 korda nädalas.

Õppe eesmärk: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

 • teab erinevaid soengute liike, kujundamistehnikaid ja töövahendeid;
 • teab soengukujunduses kasutatavaid hooldus- ja viimistlusvahendeid ja mõistab nende toimimispõhimõtteid;
 • kujundab soengu arvestades näo- ja peakujuga, kasutades erinevaid soengukujundus tehnikaid ja töövahendeid, soovitab kliendile viimistlusvahendeid koduseks juuste hoolduseks;

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);   

Auditoorne:   4 tundi

 1. Soengute modelleerimine
 2. Soengute tüübid (4 põhitüüpi)
 3. Soengute liigid
 4. Töövahendid soengute kujundamiseks
 5. Kompositsiooniõpetus (kuldlõige, vorm, värv, joon, mass, tekstuur, näo- ja peakujud

Praktiline töö: 20 tundi

 1. Päeva soengud pikkadele juustele
 2. Erinevad pidulikud soengud ( romantilised soengud, pulmasoengud)
 3. Ülespandud soengud ( Euroopa stiilis, Kreeka stiilis)

Õppemeetodid: suhtluspõhine loeng, arutelu, praktikum.

Õppematerjalide loend:  konspektid on koolitaja poolt koostatud.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on õpiväljundite saavutamise hindamine ja vähemalt 80% õppekava läbimine. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. Õppija on läbinud vähemalt  80% õppekavast ja teostab  koolituse käigus  praktilised tööd:  juuste täisvärvimine, juuste väljakasvanud osa värvimine, juuste täisblondeerimine, juuste väljakasvanud osa blondeerimine, hallide juuste värvimine. Tööd on teostatud vastavalt esitatud nõuetele,  järgitud õigeid tehnoloogiaid ja töövõtteid. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja

Katrin Veber kutseõpetaja, koolitajaüle 20 aasta töökogemusi juuksurina.

2016 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Meisterjuuksur tase 5.

2022  Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magistrikraad Kutseõpetaja tase 7 kutsetunnistus.

Täienduskoolitused, mida koolitaja on läbinud:

Kohalike oskustööliste ja väikeettevõtjate roll filmiprojektis

Red Carpet pidulikud soengud

Hügieeninõuded ja personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses 

First level of education copyright policy on hairstyles „Hairstyles Master“,  „Wedding Stylist“, „The artist the fashion desingner“ koolitaja Nikolai Isak

Sügava õppimise ja õpimotivatsiooni toetamine praktikaolukorras

Look& Learn So Cool Koolitaja Chris Mattick Unikaalsed  võimalused kasutada professionaalseid juukselõikusmasinaid erinevatel juukselõikus tehnikatel

Cut, Color& Styl Koolitaja Sascha Haseloff Uute tehnikate kasutamine värvimisel, lõikustel ja soengute viimistlemisel.

Vintage CHIC ja Directional Blow Dry koolitus

Klassikalise Bob lõikuse koolitus

Kaasaegse soengu stiliseerimine

Kutsekvalifikatsiooni „Juuksur II “ taseme tõstmine, Jõhvi

Täiendkoolitus „Pedagoogiline psühholoogia“ Koosmeeles kaasaegsesse õppeprotsessi, Tartu SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Koolitus „Kutseõppe edendamine Soomes“, Viljandi

Koolitus „Kutsehariduse sisuline arendamine“  Iluteenindus valdkond  Tallinn

Koolitus „Moodsad lõikus- ja värvimistehnikad“, Tallinn

Koolitus „Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid kui tervikliku kooliõppekava rakendamise alus“, Tallinn

Praktiline koolitus „Naiste ja meeste juukselõikused“, Tallinn

Koolitus „3D värvi ja- lõikuskoolitus, Tallinn

Koolitus „Naiste ja meeste lõikused lähtudes Pivot Point meetoditest“, Tallinn

Koolitus „ Kutsehariduse sisuline arendamine“

Koolitus „Uued lõikused ja soengud kevad/suvi 2010“, Tallinn

Koolitus „Ettevalmistus kutseeksamiks“, Jõhvi

Täiendkursus kvalifikatsiooni tehnoloog-konsultant omandamine Sankt-Peterburg Estel

Maniküüri baaskursus, Tartu Iluravi Rahvusvaheline Erakool

Koolitus „Kutsehariduse sisuline arendamine“

Jumestamise algõppekursus, Tartu Iluravi Rahvusvaheline Erakool