Väikeettevõtte raamatupidamise finantsdokumentide koostamine MS Exceli abil 16 ak/h aastaringselt

Andecus Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

VÕIMALIK KA KOKKULEPPEL.

HIND 960

MINIGRUPP

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

24-25.08

14-15.09

TARTUS SOOLA 6 algus kell 11.00

6-7.08 või kokkuleppel

9-10.09 või kokkuleppel

KOKKULEPPEL RAKVERES LAI 7, JÕHVIS KUTSE 13 JA

PÄRNU A.H TAMMSAARE PST 4 A/6 algus kell 10.00

08.2020 ja 09.2020

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.) 16 ak/h

Sissejuhatus Tabeltöötlus MS Excel kasutajaliides 2 ak/h

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Excel tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine. Harjutusülesanne.

Arve, kalkulatsiooni koostamine 4 ak/h

Arve koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine.

Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides 4 ak/h

Tööaja arvestus. Palgaarvestus (risttabelid).

Valemite ja funktsioonide kasutamine erinevates dokumentides 4 ak/h

Kommunaalmaksete arvestus ja üüriarvete moodustamine.

Dokumendi korrastamine, printimine 2 ak/h

Aja- ja tekstifunktsioonide kasutamise võimalusi. Diagrammide koostamine. Tabelite printimine

Õpiväljundid:

  • Õpilane teab MS Exceli kasutajaliidest, head töökeskkonda, töökoha kujundamist. Teab MS Exceli tööakent, põhimõisteid ja töövõtteid;
  • Koostab arve ja kalkulatsiooni, moodustab ja vormindab valemeid. Töötab Exceli töölehel ja töövihikuga. Moodustab registri;
  • Kasutab valemeid ja funktsioone erinevates dokumentides. Koostab tööaja ja palgaarvestuse (risttabelid). Koostab kommunaalmaksete arvestuse ja üüriarve;
  • Korrastab dokumente, ja oskab kasutada printimisfunktsioone. Rakendab aja- ja tekstifunktsioonide võimalusi. Koostab diagramme ja prindib tabeleid.

Hindamiskriteeriumid: Praktilised ülesanded on sooritatud järgides juhendites esitatud nõudeid.

Õppemeetodid: loeng ja praktikum.

Õppematerjalide loend: konspektid.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.