Müügiesindaja toimub aastaringselt

Õppekava kogumaht ak. tundides (45 min.)  56 ak/h

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A, TARTUS SOOLA 6,

Algus kell 10.00 või KOKKULEPPEL

Hind: 1960

MINIGRUPP

TALLINNAS KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

06.2020 kokkuleppel

08.2020 kokkuleppel

09.2020 kokkuleppel

TARTUS KUUPÄEVAD KOKKULEPPEL

06.2020 kokkuleppel

08.2020 kokkuleppel

09.2020 kokkuleppel

Õppekavarühm: Jae ja hulgikaubandus

Õppeaja kestus: toimub 7 päeva. 8-tunnine õppepäev toimub 2 korda nädalas. Koolituse kestus on kuni 4 nädalat. Lisandväärtus tasuta- teemad jae- ja hulgikaubandusvahendus-ja frantsiisikaubandus, e-kaubandus ning kaubandusettevõtte asutamine.

Koolituse eesmärk on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja/müügikorraldaja kutsealal.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada müügikampaaniaid;
 • tunneb erinevaid müügitehnikaid ja rakendab neid müügiesindaja töös;
 • selgitab klientide vajadused ja nõustab kliente;
 • koostab tellimusi ja müügiaruandeid ning analüüsib neid.

Õppesisu

1. Teoreetiline õpe ja praktiline töö:

 • Klienditeenindus 2 tundi
 • Müügitöö korraldus 2 tundi
 • Kaubanduse alused 2 tundi
 • Klientide nõustamine 2 tundi
 • Kampaaniate korraldamine (väljapanekud) 2 tundi
 • Avalik esinemine ja kõnekunst 2 tundi
 • Asjaajamine ja müügidokumentatsioon 2 tundi
 • Müügiaruannete koostamine ja analüüs 2 tundi
 • Tulemusmõõdikud ja kaubavarude arvestus 2 tundi
 • Isiklik müük sh telefonimüük 2 tundi
 • Kauba turundamine 2 tundi
 • Ärietikett 2 tundi
 • Suhtlemis – ja teeninduspsühholoogia 4 tundi
 • Müügipsühholoogia (loeng+treening) 4 tundi
 • Müügiläbirääkimised 2 tundi
 • Kutsetegevusega seotud õigusaktid (äriõigus, lepinguõigus, tööõigus) 6 tundi
 • Tööohutus- ja töötervishoid 4 tundi
 • Kliendibaasi loomine ja klientide vajaduste väljaselgitamine 2 tundi
 • Müügimeetodite valik ja rakendamine 2 tundi
 • Tarneahela juhtimine 2 tundi
 • Toidu- ja tööstuskaupade tundmine 2 tundi
 • Tellimuste vormistamine, kinnitamine ja edastamine 2 tundi
 • Toote esitlus 2 tundi

Õppemeetodid

Loeng, praktiline ülesanne, kaasuste-põhine ülesanne, diskussioon, test.

Koolitajad:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase VII. 

2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, revident, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja. Töötanud AS Antista müügikorraldajana. Omab raamatupidaja IV kutsetunnistust. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliamet, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 15 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

Eha Prääm MR.PETROFF GRUPP personalijuht ja müügiesindaja. Üle 25 aasta töökogemusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.